Sopimuspalokunta – eli mitä on VPK-toiminta?

Varsinais-Suomessa toimii 66 sopimuspalokuntaa, 72 paloasemalla. Sopimuspalokunta tarkoittaa VPK-yhdistystä, jolla on voimassa oleva palokuntasopimus pelastuslaitok-sen kanssa. Lisäksi viidellä Varsinais-Suomen paloasemalla toimii puolivakinainen palokunta, jonka hälytystoimintaan osallistuva henkilöstö on tehnyt henkilökohtaisen työsopimuksen pelastuslaitoksen kanssa. Puolivakinais-ten palokuntien taustalla toimii usein paikallinen palomiesyhdistys ja toiminta on hyvin samankaltaista kuin sopimuspalokunnissa. Sopimuspalokunnat ovat oleellinen osa pelastustoiminnan suorituskykyä. Haja-asutusalueella sopimuspa-lokunnat…
Read more