Sopimuspalokunta – eli mitä on VPK-toiminta?

Varsinais-Suomessa toimii 66 sopimuspalokuntaa, 72 paloasemalla.

Sopimuspalokunta tarkoittaa VPK-yhdistystä, jolla on voimassa oleva palokuntasopimus pelastuslaitok-sen kanssa.

Lisäksi viidellä Varsinais-Suomen paloasemalla toimii puolivakinainen palokunta, jonka hälytystoimintaan osallistuva henkilöstö on tehnyt henkilökohtaisen työsopimuksen pelastuslaitoksen kanssa. Puolivakinais-ten palokuntien taustalla toimii usein paikallinen palomiesyhdistys ja toiminta on hyvin samankaltaista kuin sopimuspalokunnissa.

Sopimuspalokunnat ovat oleellinen osa pelastustoiminnan suorituskykyä. Haja-asutusalueella sopimuspa-lokunnat toimivat ns. ensilähdön palokuntana, eli ne saapuvat onnettomuuspaikalle ensimmäisenä.

Kaupunkialueella sopimuspalokunnat tukevat vakinaisten paloasemien toimintaa suuremmissa ja saman-aikaisissa hälytystehtävissä.

Osa Varsinais-Suomen sopimuspalokunnista on erikoistunut toiminnallisesta ja kalustollisesti pelastustoi-minnan erityistehtäviin (esimerkiksi venetoiminta, vesihuoltoryhmä, eläinpelastustoiminta).

Sopimuspalokunnan toiminnan rungon muodostaa yleensä hälytysosasto, jonka henkilöstö osallistuu hä-lytystehtäviin. Lähes kaikissa sopimuspalokunnissa toimiin myös nuoriso-, nais-, veteraani- ja tukiosastot. Nuoriso-osaston kautta nuoret henkilöt (yleisesti 10–17-vuotiaat) voivat aloittaa sopimuspalokuntatoimin-nan ja kouluttautua hälytysosaston tehtäviin.

Sopimuspalokuntaan voi liittyä ottamalla yhteyttä lähimpään sopimuspalokuntaasi. Uusia jäseniä otetaan useimmiten ympäri vuoden.

Hälytystoimintaan pääsee osallistumaan, kun on suorittanut pelastustoiminnan peruskurssin ja henkilön ikä on vähintään 18 vuotta.

Pelastustoiminnan peruskurssille haetaan oman sopimuspalokunnan kautta ja pelastuslaitos maksaa kurssin. Sopimuspalokuntaharrastus on pääsääntöisesti harrastajalleen ilmaista toimintaa.

https://www.vspelastus.fi/vpk

www.maarianvpk.fi

Lähde: Varsinais-Suomen Pelastuslaitos