Hälytykset

Varsinais-Suomessa palo- ja pelastuspalvelusta huolehtii vakituinen palokunta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Pelastuslaitoksella työskentelevät alan ammattilaiset 24 tuntia vuorokaudessa. Kun pelastuslaitoksen resurssit eivät riitä, kutsutaan sopimuspalokuntia (VPK) apuun.
Lisäksi tiettyihin tilanteihin sopimuspalokunnat hälytetään suoraan.

Hälytysilmoitukset hälytysosastolaisille tulevat puhe- ja tekstiviestinä matkapuhelimiin.
Yksiköiden on oltava hälytyksen tultua liikkeellä 15 minuutin kuluessa kellonajasta ja päivästä riippumatta.

Maarian Vapaaehtoisen Palokunnan hälytykset

20212022