Hälytysosasto

Maarian VPK:n hälytysosastolaiset eivät ole ammatiltaan palomiehiä, vaan tavallisia kansalaisia. Jotta voisi osallistua hälytyksiin, pitää suorittaa kursseja sekä muiltakin ominaisuuksilta olla sopiva palomieheksi. Mukana on myös naisia, jotka ovat suorittaneet samat koulutus- ja soveltuvuusvaatimukset kuin miehetkin.

Hälytykset

Varsinais-Suomessa palo- ja pelastuspalvelusta huolehtii vakituinen palokunta, Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos. Pelastuslaitoksella työskentelevät alan ammattilaiset 24 tuntia vuorokaudessa. Kun palolaitoksen resurssit eivät riitä, kutsutaan sopimuspalokuntia (VPK) apuun. Lisäksi tiettyihin tilanteihin sopimuspalokunnat hälytetään suoraan.
Hälytysilmoitukset hälytysosastolaisille tulevat puhe- ja tekstiviestinä matkapuhelimiin. Yksiköiden on oltava hälytyksen tultua liikkeellä 15 minuutin kuluessa kellonajasta ja päivästä riippumatta.

Harjoitukset

Hälytysosasto pitää harjoituksia torstai-iltaisin. Harjoitukset sisältävät teoriaa ja käytännön harjoituksia liittyen palo- ja pelastustoimintaan.
Harjoitukset alkavat klo 18.

Liity toimintaamme

Palokuntatoiminta on monimuotoista ja yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa, jolla on merkittävä rooli paikallisen turvallisuuskulttuurin edistämisessä. Palokuntien vapaaehtoiset toimivat monenlaisissa pelastustehtävissä alueensa pelastusviranomaisen tukena. Palokuntalaiset tekevät myös ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla.

Liity toimintaamme!   

OTA YHTEYTTÄ